Αρχική

Η Εταιρία Γ.Τραικούδης & ΣΙΑ ΕΠΕ ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2004 στην περιοχή του Δρυμού.

Η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή ισορροπιστών και την πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων καθώς και πρώτων υλών.

Ενημερώνεται πάντα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και παρασκευάζει ζωοτροφές υψηλής βιολογικής αξίας, εξασφαλίζοντας την καλή υγεία των ζώων, την οικονομικότητα της εκτροφής καθώς και την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Η FARMA MIX έχει κωδικό έγκρισης  aEL5400007 και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 22000:2005.