Κτηνιατρικά Φάρμακα

Η εταιρεία ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. παρέχει πλήρεις κτηνιατρικές υπηρεσίες με δυνατότητα επισκέψεων κατ' οίκον.

Επιπλέον στις εγκαταστάσεις της στεγάζεται και φαρμακείο με μεγάλο εύρος φαρμάκων.